Erhvervs

Konvertere IVS til ApS – Sådan gør du

Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af muligheden for stiftelsen af iværksætterselskaber.

I stedet har man valgt, at alle nuværende IVS’er skal omdannes til ApS’er, og at alle ApS’er skal have lempet kapitalkravet fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Nuværende IVS’er har 2 år (fra d. 15. April 2019) til at blive omdannet til ApS ellers bliver de tvangsopløst.

Er det en god ide?

IVS var en selskabsform, der blev indført d. 1. januar 2014. IVS-selskabsformen havde til formål at gøre det muligt at kunne stifte et selskab uden at stille 50.000 kr. til rådighed med det samme. I stedet var hensigten, at et IVS med tiden skulle spare dette beløb op, hvorefter det naturligt ville omregistrere til et ApS. Denne hensigt blev dog ikke nødvendigvis realiseret, i det mange IVS’er blev stiftet, men langt de fleste af disse endte med at gå konkurs.

Hvordan kan jeg omregistrere?

Omdannelse er faktisk ikke en retvisende beskrivelse af den proces, hvor et IVS omdannes til ApS. Da begge selskabsformer er kapitalselskaber, er der i stedet blot brug for en omregistrering hos Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at der ikke sker ophør af dit IVS, og at der derfor heller ikke er behov for et nyt CVR-nummer. Omdannelsen af et IVS til et ApS er derfor både forholdsvist nemt og billigt.

Det er værd at vide, at en omdannelse af et IVS til et ApS kan ske relativt gnidningsfrit. Det foregår efter de nugældende regler. Der gælder efter selskabsloven et krav om, at beslutningen skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt. Der skal desuden foretages en ændring af selskabets registrering hos Erhvervsstyrelsen. Dette indebærer, at man ændrer selskabets anpartskapital, så den bliver højere end det (i lovforslaget) påkrævet 40.000 kr. Når det så er gjort, er der krav på, at der bliver udfærdiget en revisorerklæring, der bekræfter, at kapitalen overstiger 40.000 kr.

Endvidere skal der afholdes en generalforsamling, vedtægterne skal tilpasses den nye selskabskapital, og dernæst skal dette anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Når det er gjort, er et IVS ikke længere et IVS, men i stedet et ApS. Praktisk skal et IVS ændre alt fra IVS til ApS, hvad end der er tale om selve navnet, hjemmeside eller lign.

Selve omregistreringen af selskabet fra IVS til ApS skal anmeldes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvori nedenstående skal vedhæftes:

  • generalforsamlingsreferatet, der har vedtaget ændringen,
  • de tilrettede vedtægter og
  • en vurderingsmandserklæring om, at kapitalen lever op til enten det nuværende eller det i loven fremsatte kapitalkrav.

Opsummering

I praksis sker omdannelsen efter følgende proces:

  • Der skal først og fremmest træffes beslutning om omregistrering på selskabets generalforsamling. Der gælder efter selskabsloven et krav om, at beslutningen skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Flertallet skal dog repræsentere både de tilstedeværende på generalforsamlingen samt selskabskapitalen i øvrigt.
  • Dernæst skal der udarbejdes en revisorerklæring, der tilkendegiver, at den fornødne selskabskapital er til stede i selskabet på tidspunktet for omregistrering. Når et IVS omregistreres til et ApS er det et krav, at der minimum er 40.000 kr. til stede i selskabet.
  • Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres.
  • Til sidst skal omregistreringen anmeldes hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve omregistreringen gøres ved, at de opdaterede vedtægter samt revisorerklæringen uploades hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter omdannelsen er en realitet.