Jura

 • Jura

  Varemærke og ophavsret

  Hvad er et varemærke? Et varemærke kan i bund og grund forstås som et særligt kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller kommer til at blive benyttet i en erhvervsvirksomhed. Et varemærke giver information til et marked om, hvor et produkt hidrører fra. På denne måde sikrer varemærket, at kunderne ikke forveksler varer, der stammer fra forskellige producenter, og agerer derfor som et slags bindeled mellem producenten og kunden. Et veletableret varemærke kan betyde, at hvis et produkt har en høj kvalitet, skabes der en forventning hos kunden om, at tilsvarende produkter fra samme producent/varemærke har samme kvalitet. Et varemærke kan beskyttes ved registrering – varemærkeregistrering. Beskyttelsen er bred…

 • Jura

  Brudt fortrolighedserklæring

  En fortrolighedserklæring benyttes til at beskytte en eller flere parters fortrolige oplysninger mod uønsket offentliggørelse. En fortrolighedserklæring kan beskytte alle slags oplysninger, men benyttes oftest til at beskytte opfindelser, kundelister, patenter, forretningshemmeligheder og andre økonomiske forhold. Hensigten bag en fortrolighedserklæring er at beskytte oplysninger, der kan skade din virksomhed, hvis de blev gjort offentligt tilgængelige. En fortrolighedserklæring kan også betegnes en hemmeligholdelsesaftale eller en NDA (non-disclosure agreement). Aftalen indgås enten mellem: – to privatpersoner, – en arbejdsgiver og arbejdstager, – en arbejdsgiver og konsulent, – to selskaber, – sælger og serviceudbydere, – eller en investor og et selskab. Ofte inddeles parterne som ejeren af de beskyttede oplysninger og modtageren af…

 • Jura

  NDA – hvad er det?

  En hemmeligholdelsesaftale er en aftale mellem to parter, der har til formål at beskytte imod uønsket videregivelse af fortrolige oplysninger såsom erhvervshemmeligheder, opfindelser, kundeinformationer o.lign. Parterne kan enten vælge at gøre hemmeligholdelsesaftalen (på engelsk: non-disclosure agreement eller NDA) gensidig eller ensidig. En gensidig hemmeligholdelsesaftale betyder, at begge parter giver adgang til fortrolige oplysninger og at begge parter derfor også er forpligtet til at holde disse oplysninger hemmelige. Parterne kan også vælge at udforme en ensidig hemmeligholdelsesaftale, hvor det kun er den ene part, der giver adgang til fortrolige oplysninger, og at det derfor også kun er den ene part, der skal have beskyttelse mod uønsket offentliggørelse. Man bør på forhånd…

 • Jura

  Hvad er en erhvervslejekontrakt?

  Det er meget normalt for mange nye såvel som veletablerede virksomheder at drive virksomhed fra lejede lokaler. En erhvervslejekontrakt er et juridisk dokument, der regulerer erhvervslejeaftalen mellem udlejer og lejer. En erhvervslejekontrakt lægger, i modsætning til en almindelig lejeaftale, typisk op til forhandling mellem parterne, hvorfor man oftest diskuterer indholdet af aftalen grundigt forinden selve underskrivelsen. Man gør derfor klogt i at sikre sig et godt udgangspunkt fra starten af ved at få en juridisk ekspert med indover forhandlingen. Fælles for de fleste aftaler, gælder der ikke et krav om, at en erhvervslejekontrakt skal være skriftlig. Hvis blot én part ønsker, at aftalen er skriftlig, skal aftalen udfærdiges skriftligt.