Jura

  • Jura

    Varemærke og ophavsret

    Hvad er et varemærke? Et varemærke kan i bund og grund forstås som et særligt kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller kommer til at blive benyttet i en erhvervsvirksomhed. Et varemærke giver information til et marked om, hvor et produkt hidrører fra. På denne måde sikrer varemærket, at kunderne ikke forveksler varer, der stammer fra forskellige producenter, og agerer derfor som et slags bindeled mellem producenten og kunden. Et veletableret varemærke kan betyde, at hvis et produkt har en høj kvalitet, skabes der en forventning hos kunden om, at tilsvarende produkter fra samme producent/varemærke har samme kvalitet. Et varemærke kan beskyttes ved registrering – varemærkeregistrering. Beskyttelsen er bred…