Jura

Brudt fortrolighedserklæring

En fortrolighedserklæring benyttes til at beskytte en eller flere parters fortrolige oplysninger mod uønsket offentliggørelse.

En fortrolighedserklæring kan beskytte alle slags oplysninger, men benyttes oftest til at beskytte opfindelser, kundelister, patenter, forretningshemmeligheder og andre økonomiske forhold.

Hensigten bag en fortrolighedserklæring er at beskytte oplysninger, der kan skade din virksomhed, hvis de blev gjort offentligt tilgængelige.

En fortrolighedserklæring kan også betegnes en hemmeligholdelsesaftale eller en NDA (non-disclosure agreement). Aftalen indgås enten mellem:
– to privatpersoner,
– en arbejdsgiver og arbejdstager,
– en arbejdsgiver og konsulent,
– to selskaber,
– sælger og serviceudbydere,
– eller en investor og et selskab.

Ofte inddeles parterne som ejeren af de beskyttede oplysninger og modtageren af de beskyttede oplysninger. Udover at modtageren indvilger i at beskytte de fortrolige oplysninger uden samtykke, så kan modtageren heller ikke kopiere, modificere eller benytte informationen på en måde, der ikke er givet tilladelse til af ejeren.

Der skelnes mellem en ensidig fortrolighedserklæring (en modtager og en ejer af fortrolige oplysninger) og en gensidig fortrolighedserklæring (to parter, begge modtagere og ejere af fortrolige oplysninger).

Ulovlig brud på fortrolighedserklæring

Hvis en part overtræder en fortrolighedserklæring, er det strafbart. Der er tale om en misligholdelse af en kontrakt, og den pågældende part vil typisk skulle betale en erstatning eller konventionalbod. I nogle fortrolighedserklæringer er der angivet, hvor meget der skal betales i konventionalbod, hvis aftalen brydes. I tilfælde af en gensidig fortrolighedsaftale, kan begge parter komme i en situation, hvor de skal betale erstatning og konventionalbod.

Konventionalbod er et beløb, der på forhånd er aftalt i en kontrakt. Konventionalbod benyttes, når vilkårene i en kontrakt overtrædes, og en part skal betale konventionalbod til den anden part. Oftest benyttes konventionalbod i sager, hvor det kan være svært at vurdere, hvor stort et økonomisk tab den forurettede part har lidt, samt i sager, hvor det kan være svært at dokumentere, at en overtrædelse overhovedet har fundet sted.

Hvad kan en advokat eller jurist hjælpe med?

Hos eksempelvis LegalHero kan du finde dygtige jurister og eksperter til at hjælpe dig med dine juridiske problemstillinger. Hvad end du har brug for juridisk rådgivning eller udfærdigelse af et dokument, så kan LegalHero hjælpe dig i mål. Deres jurister kan også hjælpe med at revidere og gennemgå et dokument, som du er blevet præsenteret for af en aftalepart. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du overhovedet har brug for en aftale, så kan du altid få en saglig vurdering af en af deres jurister.